beats by dre cheap

Karnoov ciklus

Karno(francuski fizicar, jedan od osnivaca termodinamike) je konstruisao jedan kruzni process pomocu kojeg se relativno jednostavno moze izracunati koeficijent korisnog dejstva za idealnu toplotnu masinu.

 

Po definiciji idealna toplota masina radi po povratnom kruznom procesu bez gubitka energije. Ciklus kojim je Karno predstavio rad ove masine sastoji se od dvije izoterme i dvije adijabate, kao sto je to prikazano na slici.

Posebno cemo analizirati pojedine procese koji cine Karnoov ciklus:

                Prelaz iz stanja 1 u stanje 2. Kod ovog prelaza je gas u kontaktu sa toplotnim rezervoarom na temperature Ta i vrsi izotermno sirenje. Pri tome od rezervoara oduzima kolicinu toplote Qa i pretvara je u rad A12. Kako je process izoterman ( U2 = U1),

                A12 = Qa = (m/M)RTa ln(V2/V1)    (1)

Prelaz iz stanja 2 u stanje 3. Sistem se u stanju 2 toplotno izoluje i do stanja 3 se siri adijabatski. Pri tome vrsi rad A23 na racun svoje unutrasnje energije.

Prelaz iz stanja 3 u stanje 4.  Sistem se u stanju 3 dovodi u kontakt sa toplotnim rezervoarom na temperature Tb i do stanja 4 se izotermno sabija. Pri tome se na gasu vrsi rad -A34 koji je jednak kolicini toplote –Qb, koji system predaje toplotnom rezorvoaru

                A23 = Qb = (m/M)RTb ln (V3/V4)    (2)

Prelaz iz stanja 4 u stanje 1. System se u tacki 4 toplotno izoluje i adijabatski se sabija  do pocetnog stanja. Pri ovom procesu se na gasu vrsi rad –a41 i time mu se poveceva unutrasnja energija do pocetne vrijednosti.

Prelazi iz stanja 2 u stanje 3 iz stanje 4 u stanje 1 su adijabatski , te na osnovu  TVg - 1 = const mozemo napisati

T2V2 g - 1 = T3V3 g - 1 ; T4V4 g - 1   = T1V1 g - 1           (3)

Prelazi iz stanje 1 u stanje 2 i stanja 3 u stanje 4 su izotermni

            T1 = T2 = Ta ; T3 = T4 = Tb              (4)

Te (3) mozemo prepisati u obliku

            TaV2 g - 1  = TbV3 g - 1  ; TaV1 g - 1 = TbV4 g - 1

odakle je V2/V1 = V3/V4

Fizikaaaaa :)
http://fizikaa555.blogger.ba
21/03/2010 21:25