beats by dre cheap

Prvi princip termodinamike

                Prvi princip termodinamike je uopstenje veze izmedju rad i energije, koju smo upoznali u mehanici.

                                A = ΔE            (1)

                                                                                                                                                              

                Iz ukupne energije sistema cemo izdvojiti spoljasnju kineticku energiju sistema  (energiju koju system posjeduje kada se krece kao cjelina) i spoljasnju potencijanu energiju, koju sistemm posjeduje u polju spoljasnje sile. Preostali dio energije sistema cemo nazvati unutrasnjom energijom U.

                                E = Ep  + Ek + U   (2)

 

                Sada cemo uzeti u obzir vec pomenutu cinjenicu da se energija termodinamickog sistema moze povecati i dovodjenjem toplote Q.

                                Q + A = Ep + Ek + ΔU       (3)

                 Cesto se u termodinamickim problemima promjene spoljasnje potencijalne i kineticke energije mogu zanemariti, pa se (3) pise u jednostavnijem obliku

                                Q + A =  ΔU

                 Za razliku od mehanike, gdje je rad pozitivan kada se vrsi na promatranom tijelu, u termodinamici je usvojena konvencija da je rad pozitivan ako ga vrsi posmatran sisitem. Zbog toga se prvi princip termodinamike pise u obliku

                                Q = A + ΔU = A = U2 – U1      (4)

                 Ako sistemu dovedemo kolicinu toplote Q, on ace se dijelom trositi na rad sistema, a dijelom na povecanje unutrasnje energije sisitema.

                ┼×ad cemo sa jos nekoliko aspekata razmotriti prvi princip termodinamike. Kao sto smo ranije reklli, unutrasnja energija je osobina sistema u definisanom termodinamickom stanju. To, medjutim , ne znaci da se unutrasnja energija sistema u datom stanju moze direktno izmjeriti. Prvi princip termodinamike je povezan sa definicijom unutrasnje energije sistema, jer tvrdi da ce, ma kojim procesom sisitem prelazi iz stanja 1 u stanje 2, razlika U2 – U1  uvijek biti ista. Drugim rijecima, unutrasnja energija sistema odredjuej se relativnoo, tj. uvijek treba da se definise u odnosu na koje pocetno stanje se ona mjeri.

                 Na osnovu  izlozenog, prvi princip termodinamike mozemo usmeno formulisati in a sljedeci nacin:

                Bez obzira na koji nacin system privedemo iz stanja 1 u stanje 2, razlika izmedju ulozene kolicine toplote  i dobijenog rada je uvijek ista, tj. jednaka promjeni unutrasnje energije sistema.

          Ako termodinamicki system provedemo kroz process koji ga vraca u pocetno stanje , bice U2 = U1, tj. Q = A. Znaci, ako je system u toku kruznog procesa izvrsio rad, taj rad je dobijen na racun kolicine toplote koja je usla u system. Drugim rijecima, “perpetum mobile” prve vrste, tj. masina koja bi vrsila rad bez utroska toplote, odnosno eneergija, ne moze da postoji. Ovo je takodje jdna od mogucnih verbalnih formulacija prvog principa termodinamike.

Fizikaaaaa :)
http://fizikaa555.blogger.ba
14/03/2010 22:01