beats by dre cheap

Temperatura

Kada dodirnemo neko tijelo, mozemo da kazemo da li je ono vrelo, toplo ili hladno. Pri tom ocjenjivanju mi ustvari poredimo stepen toplotnog stanja ili zagrijanosti tijela u odnosu na temperature nasega tijela. Pri tom mozemo i da pogrijesimo, jer je procjena na bazi fizioloskog osjecaja. Greska je utoliko veca ukoliko se radi o veoma visokim i veoma niskim temperaturama. Kako je temperature, tj. stepen toplotnog stanja ili zagrijanosti nekog tijela vazna fizicka velicina, cija se jedinica kao osnovna nalazi u Internacionalnom sistemu (IS) mjera, pojam temperature moramo tacno definisati i pronaci metodu za njeno mjerenje. Dok je egzaktna definicija pojma temperature predmet daljeg razmatranja. Za  mjerenje temperaturemoramo pronaci neke mjerljive fizicke osobine tijela koje se mijenjaju sa temperaturom, slicno kao sto smo za mjerenje sile upotrijebili osobinu tijela koja se mijenja sa silom, na primjer duzinu elasticne opruge. Ta osobina mora bit ii reverzibilna , tj. tijelo se povratkom na pocetnu temperature mora vratiti u pocetni polozaj.

Fizikaaaaa :)
http://fizikaa555.blogger.ba
11/03/2010 20:36